Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Na ovom sajtu se koriste dva kolačića (cookies):

Osnovni je kolačić sesije (session cookie), koji se obično zove MoodleSession. U vašem Web čitaču morate dozvoliti upotrebu ovog kolačića, kako biste obezbedili kontinuiranu prijavu na sistem pri prelasku sa jedne na drugu stranicu sajta. Kada se odjavite sa sistema ili zatvorite Web čitač kolačić se uništava (i u vašem Web čitaču i na serveru).

Drugi kolačić je tu čisto zbog komfora u radu i obično se naziva MOODLEID. On samo pamti vaše korisničko ime unutar Web čitača. To znači, da će, kada se bude vratili na ovaj sajt, polje za unos korisničkog imena na stranicu za prijavu, automatski biti popunjeno Vašim korisničkim imenom. Iz razloga bezbednosti (naročito kada Internetu pristupate sa javnog računara) bolje je da odbijete ovaj kolačić - u tom slučaju ćete morati da unesete svoje korisničko ime svaki put kada se budete prijavljivali na sistem.