Prijava

Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"Pomoć za Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovde prvi put?

Za pristup sistemu koriste se sledeća pravila

Za studente sa godinom upisa 2015 :

  • korisničko ime:  godina upisa i broj indeksa (četri znaka) na primer 20150078
  • Lozinka: Poslednjih 6 brojeva vašeg matičnog broja.

Za studente upisane prethodnih godina :

Korisničko ime sastavljeno je od Vašeg broja indeksa, tako na primer: broj indeksa glasi 13/1 (prvo polje označava godinu upisa, a drugo polje redni broj).Korisničko ime mora da ima 6 karaktera tako da se u navedenom slučaju dodaju tri nule između broja 13 i broja 1 - 130001 .

Slučaj 2: 13/99 daje korisničko ime 130099

Slučaj 3: 9/250 daje korisničko ime 090250 - u ovom sličaju se dodaje i nula ispred godine.

Lozinka: Poslednjih 6 brojeva vašeg matičnog broja.

Ukoliko ne uspete da uđete u sistem, molimo Vas da se obratite na sledeću adresu:aleksandar.pilja@alfa.edu.rs